Digital hjälp

Digital hjälp

Kom till biblioteket för att få hjälp i din digitala vardag.

Flera av biblioteken i Dalarna har Digidel Center, där har du möjlighet att få utökad vägledning:

  • Hjälp med din smartphone, surfplatta eller dator. 
  • Vägledning i digital vardag: bank-id, biljetter och e-tjänster
  • Rådgivning om IT-säkerhet
  • Källkritik och informationssökning
  • Sociala medier och videosamtal

Ta kontakt med ditt lokala bibliotek för information om vilken hjälp som finns att få i din kommun.

Språk