Utan tryckfrihet inga folkbibliotek

Utan tryckfrihet inga folkbibliotek

Tryckfrihetsförordningen från 1766 har utsetts till världsminne av Unesco. På Sveriges nationaldag den 6 juni firar vi rätten till det fria ordet.

Tidigare i år utsågs den svenska tryckfrihetsförordningen till världsminne av Unesco. 

Ett världsminne är ett dokument eller en samling i ett arkiv eller bibliotek som är av stort värde för mänskligheten.

Ursprungskällorna till tryckfrihetsförordningen bevaras på Riksarkivet och Kungliga biblioteket (KB).

Sverige först i världen

Det var år 1766 som Sverige som första land i världen antog en lag om rätten till det fria ordet.

Förordningen medförde rätten att framställa och sprida tryckta skrifter utan föregående censur och andra hinder. Dessutom reglerades rätten att ta del av allmänna handlingar.

Tryckfrihetsförordningen har omarbetats ett antal gånger, senast år 1949.

Lagen är i dag en av Sveriges grundlagar.

 

Källa: unesco.se / Foto: Jens Öman/KB

 

Världsminnen i Sverige

  • Alfred Nobels familjearkiv
  • Astrid Lindgrens arkiv
  • Dag Hammarskjölds samling
  • Emanuel Swedenborgs arkiv
  • Ingmar Bergmans arkiv
  • Silverbibeln
  • Stockholms stads byggnadsritningar
  • Tryckfrihetsförordningen

Språk