Att använda biblioteket

Låneregler och avgifter inom Dalabiblioteken.

Låneregler

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling och du är ansvarig för allt som lånas på ditt kort. Anmäl så fort som möjligt om du ändrar namn, adress eller telefonnummer. Anmäl också alltid om bibliotekskortet har kommit bort. Du kan spärra ditt kort genom att logga in på Mina sidor på dalabiblioteken.se. Du kan också kontakta något av våra bibliotek.

Låna

Du kan själv söka efter och reservera böcker och andra medier via dalabiblioteken.se eller på något av biblioteken. På dalabiblioteken.se har också varje bibliotek i samarbetet sina egna sidor där du kan hitta information om just det bibliotek du vill besöka.

Reservera

Du kan själv göra en reservation genom att logga in på Mina sidor på dalabiblioteken.se. Där väljer du också på vilket bibliotek du vill hämta det du har reserverat.

När du har gjort en reservation kan du få meddelande antingen som e-post, sms eller som vanligt brev. Du hämtar själv det du har reserverat med hjälp av ett aviseringsnummer. Reserverade medier står kvar i 7 dagar.

Lånetid

Återlämningsdatum hittar du på lånekvittot och på Mina sidor på dalabiblioteken.se. Lånetiden kan variera men är oftast 4 veckor. Om ingen står i kö för att få det du har lånat kan du låna om upp till 5 gånger. Du kan låna om själv genom att logga in på Mina sidor.

Du ansvarar för lånat material tills lånet är avregistrerat. Om du är försenad med ditt lån tas inga förseningsavgifter ut, men du får påminnelser via e-post, sms eller brev.

Om du inte lånar om eller lämnar tillbaka försenade medier så spärras ditt låntagarkonto i samband med den tredje påminnelsen.

Fjärrlån

Litteratur som inte finns inom Dalabiblioteken och som är svår att köpa kan vi oftast låna från något annat bibliotek. Det kallas fjärrlån och är gratis för låntagaren.

Det är också möjligt att göra fjärrlån av en artikel genom att beställa en pappersutskrift. För det får du betala utskriftskostnaden enligt taxan i kommunen där du lånar.

Inköpsförslag

Om du vill kan du lämna ett inköpsförslag på böcker eller andra medier som Dalabiblioteken inte har. Det kan du göra via dalabiblioteken.se eller på något av våra bibliotek. Om vi köper in det du har föreslagit reserverar vi det till dig. Du får ett meddelande när det kan hämtas.

Avgifter

Det är gratis att låna och reservera böcker och andra medier inom Dalabiblioteken. Lånade vuxenmedier som skadas eller försvinner får du ersätta om du är över 18 år. Kontakta ditt bibliotek för att få veta hur du ska betala.

Ersättningsavgifter

Böcker och ljudböcker 250 kr (eller likvärdig ersättningsbok)

Tidskrift, småtryck, pocket 50 kr

Dvd-film 250 kr

Tv-spel 600 kr

Musik-cd 100 kr

Fjärrlån enligt det utlånande bibliotekets avgifter.

Föremål enligt anskaffningsvärde.

Dalabiblioteken ansvarar inte för eventuella skador som utlånade media och spel orsakar på uppspelningsutrustning.

 

Sök

Språk