Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighet för bibliotekets webbplats 

Folkbiblioteken i Dalarna står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. 

Det här dokumentet beskriver hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

  

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service men vi är medvetna om att det finns vissa brister. 

Tillgängliga Pdf:er 

Webbsidan saknar tillgängliga pdf:er. En översyn av de pdf:er som delas på Dalabiblioteken.se kommer att göras under 2023.  

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Om du behöver innehåll från Dalabiblioteken.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till ninni.skon@mora.se eller kontakta oss på telefon, 0250-26775  
  

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan är vi tacksamma om du fyller i formuläret så att vi får veta att problemet finns. 

  

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan. 

  • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1) 

  • Det förekommer att tabeller används för styling. (DIGG R83) 

  • Omslagsbilder saknar text om bilden saknas eller är dålig. (WCAG A 1.4.5) 

  • Det går inte att navigera i alla delar av webbplatsen via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5) 

  • Formulär fungerar inte helt korrekt med skärmläsare (WCAG A 2.5.3, 4.1.2) 

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under Q4 2022. 

  

Oskäligt betungande anpassning 

Dalabiblioteken.se åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. 

  • Timerfunktion som räknar ner innan sidan blir inaktuell 

Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och vi kommer inte att kunna göra detta under 2023. 

  

Hur vi testat webbplatsen 

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen. 

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning. 

 

 

Dalabiblioteken.se publicerades 26 januari 2023. 

Redogörelsen uppdaterades 20 januari 2023. 

 

Formulär

Tyck till!

Har du förslag på förbättringar på Dalabiblioteken.se? Det kan handla om tillgänglighet, tekniska lösningar eller innehåll. De synpunkter du skickar in via formuläret nedan når ​​​​​​​Dalabibliotekens webbredaktion som tar med sig dem i sitt fortsatta arbete. Har du frågor eller vill bli kontaktad av biblioteken i andra ärenden? Då hänvisar vi till formuläret Kontakta oss som når biblioteken. 

Sök

Språk